Modele RC

Bardzo proszê o odpowied¼, gdzie w polsce p³d. mozna kupi modele RC tzn.
sterowane radiem (chodzi mi o adresy sklepów modelarskich)? Jesli pope³ni³am
jaki¶ b³±d w nazewnictwie proszê mi wybaczyc. Zaliczam zarówno modele
l±dowe, lotnicze jak i szkutnicze
Monika
Reply to
Monika
Loading thread data ...
W Andrychowie
formatting link
istnieje w internecie i w realu.
Reply to
Piotr Konopka

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.