Modele FSK

Witam
Zamierzam kupiæ sobie na miko³aja model firmy "Flying Styro Kit". I przed
zakupem chcia³em zapytaæ czy ma kto¶ jakie¶ do¶wiadczenie z modelami tej
firmy. Bardzo proszê o opinie. Modele na zdjêciach wygl±daj± bardzo
ciekawie. :)
Reply to
Jacek M
Loading thread data ...
U¿ytkownik "Jacek M" napisa³...
Witam Mia³em okazjê lataæ modelem kolegi FSK SkyBeatle z napêdem elektro. Wykonanie modelu jest rewelacyjne. Pomimo wielu przej¶æ model nadal lata tyle, ¿e nie wygl±da ju¿ tak ³adnie. W zestawie by³o wszystko co jest potrzebne do zmontowania. Pozdr Krzysiek PS. O którym modelu my¶lisz ? Równie¿ zastanawiam siê nad zakupem.
Reply to
Krzysiek
My¶lê nad "JU-87 Stuka - Green". Akurat mam identycznego w skali 1:48.
Pozdrawiam Jacek M
Reply to
Jacek M
Witam A czy kto¶ na grupie mia³ okazjê lataæ P-38 Lightning ... ? Je¶li tak proszê o opinie ...
Reply to
I)ea

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.