bez kwarcu

Mam nadajnik MC-10 i zstanawiam siê nad jedn± rzecz±. Otó¿ lataj±c sobie na
FMS'ie czy muszê mieæ przykrêcon± antenê, oczywi¶cie kwarc jest wyjêty
Reply to
dio
Loading thread data ...
Dnia Sat, 4 Dec 2004 21:27:13 +0100, dio napisał(a):
Nie musisz. Gdyby jednak kwarc był w środku - zdecydowanie nie wykręcaj anteny - grozi wypaleniem końcówki mocy nadajnika.
Zbych
Reply to
Zbych

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.