Modele drewniane

Hej!
Krótkie pytanie: na rynku modeli drewnianych są zazwyczaj obecne następujące
firmy "Artesania", "Billing", "Constructo" i ew. "Corel". Która z tych firm
produkuje lepsze modele, nie chodzi o jakiś konkretnie model, ale zagadnienia
ogolne, np. o przystępność instrukcji, wykonanie poszczególnych elementów,
jakość wykończenia? Szukałemw wwielu miejscach jakiegoś rankingu, ale
niegdzie takiego nie ma...
Reply to
MPW
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.