Modele drewniane

Hej! Krótkie pytanie: na rynku modeli drewnianych są zazwyczaj obecne następujące firmy "Artesania", "Billing", "Constructo" i ew. "Corel". Która z tych firm produkuje lepsze modele, nie chodzi o jakiś konkretnie model, ale zagadnienia ogolne, np. o przystępność instrukcji, wykonanie poszczególnych elementów, jakość wykończenia? Szukałemw wwielu miejscach jakiegoś rankingu, ale niegdzie takiego nie ma...

Reply to
MPW
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.