Nowe Modele

Widzieli¶cie nowe modele z Wimarex -u?
Do nas ju¿ koledzy przywie¼li now± Katanê i wielk± akrobatkê F3A Leo.
Piêkne modele - mo¿e kiedy¶ i ja siê takich dorobiê :)
Pozdrawiam!
Pasazer
Reply to
Pasazer
Loading thread data ...
Maja tez fajny motoszybowiec OMEI, ale cos nei ma go w ich sklepie ;o(
Reply to
sector
U¿ytkownik "Pasazer" napisa³...
Modele ³adne tyle, ¿e trochê ciê¿kie. Obci±¿enie powierzchni na poziomie 80 do prawie 100g/dm2. Nie wiem czy przypadkiem nie s± to lataj±ce "ceg³ówki" Pozdr Krzysiek
Reply to
Krzysiek
Z tego, co wiem, to motoszybowce te¿ ju¿ s± - w sklepie internetowym s± pod zak³adk±: "motoszybowce". Pozdrawiam! Ch.
U¿ytkownik "sector" snipped-for-privacy@osw.NOSPAM.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:cqu7ie$20g$ snipped-for-privacy@atlantis.news.tpi.pl...
Reply to
Chagall
Te¿ tak mysla³em, ale widzia³em sam oblatywanie niektórych modeli i na pewno nie sa "nielotami" :) Filmy za strony te¿ s± okej. Pozdr. Pasazer
U¿ytkownik "Krzysiek" snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:cqu87i$5dt$ snipped-for-privacy@atlantis.news.tpi.pl...
Reply to
Pasazer
U¿ytkownik "Pasazer" napisa³...
Widzia³em filmy i nie twierdzê, ¿e s± nielotami. Wydaje mi siê, ¿e ³atwiej jest lataæ modelem z mniejszym obci±¿eniem. Mia³em kiedy¶ Ekstrê o obci±¿eniu chyba z 90g/dm2 i latanie ni± nie by³o przyjemne. Pozdr Krzysiek
Reply to
Krzysiek
Ale godzine temu nie bylo jeszcze tej kategorii ;o) Cena nawet ok! ;o)
Reply to
sector
Wydaje mi siê, ¿e na filmie Katana jest du¿o l¿ejsza. Wygl±da na kilo l¿ejsz±. Je¶li bêdzie wa¿yæ ko³o 3 kg - latania nie bêdzie, bêdzie walka Pozdrawiam W³adek
Reply to
Wladek_J
Witam, A ja widzialem jak latal Jak 54 rozpietosci 1,8m na silnkiu benzynowym 26 ccm i nie byl to super widok. Lot wygladal tak ze gaz byl zdjety tylko na poczatku i na koncu a tak non stop na full gazu. Jak slyszalem od oblatywacza model swiezo wyjety z pudla wazyl 4,5kg zamiast 3,5kg ktore podawal producent, a obciazenie 100g/dm2 :(
Jakub
Reply to
Jakub_RC
No owszem s± ³adne., ale co do latania to nie s± rewelacyjne. Sam mia³em Katanê i silnik 25ccm i nie wielemo¿na by³o mo¿na powalczyæ. Teraz mam Su-31 trochê mocniejszy silnik 26ccm ale to donitwa trochê w piêtkê wiêkszy silnik wiêksza moc i wiêksza waga. U¿ytkownik "Pasazer" snipped-for-privacy@o2.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:cqu4ov$m15$ snipped-for-privacy@nemesis.news.tpi.pl...
Reply to
Mariusz Pasik
Nawiasem mówiąc kiedy latem zachorowałem na motoszybowiec to oglądałem "własnoręcznie" takiego OMEI w sklepie u Zenka w Poznaniu i ostatecznie nie kupiłem. Jak na moje warunki lotniskowe jest za delikatny. Silnik z zestawu to była jakaś tandetna 480 czy może 500-tka, śmigło bezpośrednie. Litościwie pomijam milczeniem poznańską cenę...
Reply to
Piotr Konopka
U¿ytkownik "Jakub_RC" napisa³...
W makietach takie obci±¿enie to chyba jeszcze ujdzie ale w akrobatach to ju¿ lataj±ca "ceg³a". Pozdr Krzysiek
Reply to
Krzysiek
Problem chyba le¿y w samej konstrukcji Jaka, który przecie¿ w wersji oryginalnej tak¿e nie by³ ³atwy w pilotarzu. Trudno wiec, ¿eby model sterowa³ siê tak jak trenerek. Po prostu jest to model dla zaawansowanych modelarzy. U nas nasz "Guru" puszcza³ Jaka na lotnisku i w sumie nie mia³ z nim problemów. Pozdr. Pasazer
U¿ytkownik "Krzysiek" snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:cr05sv$ceh$ snipped-for-privacy@atlantis.news.tpi.pl...
Reply to
Pasazer

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.