nadajnik 35mhz

mam pytanie do fachowca? czy nadajnik graupner varioprop 14s 35mhz bedzie
współpracował z odbiornikiem sanwa 35mhz,ew.czy ktoś na na zbyciu nadajnik sanwa
35mhz min 3kanały.pozdro.jack[jaki moze być zasieg tego graupnera + moja sanwa?]
Reply to
jack
Loading thread data ...
będzie pracował z dowolnym odbiornikiem na pojedyncza przemianę kwarce tez muszą być na pojedynczą.Co do zasięgu to wszystkie nadajniki sa produkowane według normy tzn moc nie moze przekroczyć 1W.Zasięg zależy od wielu czynników ale srednio wynosi w powietrzu ok 1500 m co i tak jest o 60% za dużo ze względu na widocznośc modelu.Jedynie mikroodbiorniki (waga ok 4g)zapewniaja zasięg ok 300 m
Reply to
Marian
A czemu ma nie pracowac z odbiornikiem z podwojna przemiana?
Pozdrawiam
Darek
Reply to
DJ
Właściwie to Masz racje to tylko kwestia kwarcu w odbiorniku
Reply to
Marian
Witam,
jeszcze dodam swoje, mianowicie nie pamiêtam, by ta aparatura ró¿ni³a siê co do zasady dzia³ania, wobec czego powinna wspó³pracowaæ porawnie ze wspó³czesnymi odbiornikami AM i tu raczej nie bêdzie sprzêtu z podwójn± przemian±, co i tak nie ma znaczenia dla nadajnika. Po drugie moc wyj¶ciowa 2W i 100mW jest zgodne z prawd±! 2W oznacza moc pr±du sta³ego doprowadzon± do stopnia koñcowego (tyle dostaje tranzystor mocy) - tak opisuje to producent; 100mW jest efektywn± moc± w.cz. wypromieniowan± w eter.
Pozdr e_techman
U¿ytkownik "jack" snipped-for-privacy@vp.pl napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@newsgate.onet.pl... > mam pytanie do fachowca? czy nadajnik graupner varioprop 14s 35mhz bedzie > wspó³pracowa³ z odbiornikiem sanwa 35mhz,ew.czy kto¶ na na zbyciu nadajnik sanwa > 35mhz min 3kana³y.pozdro.jack[jaki moze byæ zasieg tego graupnera + moja sanwa?] > > -- > Wys³ano z serwisu OnetNiusy:
formatting link
Reply to
e_techman

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.