p.NOWAK od eclipse7 z warszawy lat 55proszę o kontakt

bardzo prosze o kontakt p.NOWAKA Z WARSZAWY ZAJMUJĄCEGO SIE HELIKOPTERAMI RC I
MIAŁ DO SPRZEDANIA AP JAK W TEMACIE ECLIPSE 7 ROZMAWIAŁEM Z PANEM WCZORAJ I
ZGUBIŁEM NAMIARY
Reply to
adam
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.