Plany dwusilnikowca

Witam,
widzia³em gdzie¶ w sieci ogólnodostêpne plany takiego charakterystycznego
dwusilnikowego samolotu transportowego (górnop³ata) z bardzo pêkatym
"kwadratowym" kad³ubem. Niestety nie mogê ich ponownie zlokalizowaæ. Mo¿e
kto¶ z Kolegów móg³by podaæ linka do tych planów, ewentualnie do innych
dwusilnikowców - ostatnio na co¶ takiego chorujê.
TR
Reply to
Tomasz Rudnik (cobra
Loading thread data ...
U¿ytkownik "Tomasz Rudnik (cobra)" <cobra427(removeit)@o2.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:459942d9$0$17960$ snipped-for-privacy@mamut2.aster.pl...
Heh ... nie wiem o jaki model mo¿e chodziæ, ale proponujê zajrzeæ w te dwa miejsca.
formatting link
Reply to
-==PEGAZ==-
Tomasz Rudnik (cobra) napisał(a):
......... EASTWIND II?
formatting link
- popularne plany, ael mało pękaty kadłub. Islander jest jak by co stosunkowo pękaty.
plany tu:
formatting link
Reply to
Krzysiek "kojot: Choroszko
Dziêkujê! Wiedzia³em, ¿e mogê na Was liczyæ. Chodzi³o mi o plany Skyvan'a.
TR
U¿ytkownik "Krzysiek "kojot: Choroszko" snipped-for-privacy@bezpiecznikpost.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:459a1d99$ snipped-for-privacy@news.home.net.pl... Tomasz Rudnik (cobra) napisa³(a):
......... EASTWIND II?
formatting link
- popularne plany, ael ma³o pêkaty kad³ub. Islander jest jak by co stosunkowo pêkaty.
plany tu:
formatting link
Reply to
Tomasz Rudnik

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.