Plany Modeli

Czesc jestem m³odym modelarzem i chcialbym zrobic jakis model samolotu z
okresu II wojny swiatowej potrzebuje plany takich samolotów. Macie jakies
strony.
Reply to
Lesiek
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.