Praca- projektowanie modeli

Witam,
Jeste¶my wydawnictwem ksi±¿ek dla dzieci.
Nawi±¿emy wspó³pracê z projektantem bardzo prostych kartonowych wycinanek
dla dzieci w wieku przedszkolnym. Maj± to byæ przestrzenne modele ró¿nych
pojazdów, zwierz±t, postaci z bajek, itp..
Bêd± to modele do samodzielnego z³o¿enia przez dziecko z u¿yciem tylko
no¿yczek, z ³±czeniem elementów na zak³adkê lub zaczep.
Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny (0-12)
633-70-22.
Pozdrawiam,
Bogus³aw Lorenc
Reply to
Bogdan
Loading thread data ...
U¿ytkownik "Bogdan" <bogdan snipped-for-privacy@aksjomat.com napisa³ w wiadomo¶ci news:bpijmq$85v$ snipped-for-privacy@flis.man.torun.pl...
Od razu przypomina mi siê Adam S³odowy i jego Mi¶ Yogi z krêc±cymi siê nogami
Reply to
--==PEGAZ==--
ALe miś Yogi był w 2D :)) a to mają być przestrzenne wycinanki :))) ja kiedyś projektowałem pistolety w skali 1/2 z kartonu ale tylko dla siebie nie profesjonalnie gdybym miał dobę przedłużona do 36 godzin to można by było się pobawić w projektowanie wycinanek dla bachorków :))) Pozdroovka Marcin
Reply to
Marcin Kawałek
Witam. Zajmuję się projektowaniem modeli przy pomocy specjalistycznych programów komputerowych i myslę, że byłbym zainteresowany współpracą. Mój telefon (056) 655 29 08 lub komórka 693 572 691. Pozdrawiam AWOT
Reply to
AWOT

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.