Programowanie aparatury

Cześć
Posiadam aparaturę Flash 5.
Czy moglibyście mi pomóc zaprogramować ją do latania skrzydłem akrobacyjnym.
Albo wskazanie mi adresy, gdzie mógłbym znaleźć w miarę szczegółowy opis.
Dzięki.
Jacek
Reply to
Jacek
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.