PRzekładnia Futaby

Szukam przekładni do standartowego serwa Futaby F 28. Wiecie gdzie to kupić w Polsce ?

Reply to
Roman B
Loading thread data ...

Dziękuję za liczne odpowiedzi i podpowiedzi.. Już znalazłem i dopasowałem z popularnych mechanizmów dostępnych na giełdzie elektronicznej- za 5 zł komplet .

Reply to
Roman B

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.