Pytanie

Ile kosztowaloby zlozenie przez kogos z was modelu Jaguara E-type w skali
1:8 model mam z firmy Monnogram.
Chodzi mi o b.porzadne poskladanie tego i pomalowanie (to stanowi dla mnie
najwiekszy problem).
Reply to
Elmo
Loading thread data ...
I w³aœnie dlatego polecam gor¹co taœmê maskuj¹c¹ TAMIYA, zdaje egzamin w 100% na ka¿dej powierzchni.
Reply to
Piotr Suska

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.