[RC] Dzis w Markach

Dzis w Markach wialo od lasku. To nie byl ci±g³y wiatr tylko paskudne
powiewy. Przyjecha³em o 9.30, polata³em 5 razy poczym da³em sobie spokój z
motoszybowcem, ktory tañczy³ momentami zdecydowanie za bardzo jak na mój
gust. Dwa lataj±ce skrzyd³a radzi³y sobie z tymi warunkami zdecydowanie
lepiej. Alex zmusi³ mnie nawet do polatania swoim :) Nie lubie lataæ czyim¶
sprzêtem, zw³aszcza w niepewnych warunkach bo to steres wiêkszy ni¿ kiedy
ryzykuje siê swój model, ale nie powiem, bardzo mi siê podoba³o :)
By³a te¿ jedna ofiara podmuchów: Sky Scooter. Raz zaliczy³ glebê prostopadle
odbijajac siê od ziemi nosem niczym pi³ka. Wtedy nic siê specjalengo nie
sta³o. Niestety drugiego razu dziób nie wytrzyma³:
ftp://ftp.reebok.pl/JPGs/SkyScooter.jpg
Pozdrawiam,
Heyoan
Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski
Loading thread data ...
Wiatr byl ciagly ze wschodu, wiec za laskiem tworzyly sie piekne rotory rzycajace modelami jak pilka
Nie zmusil, tylko dal okazje polatania czyms bardziej chybotliwym niz motoszybowiec, co nawiasem mowiac dokonale Ci poszlo
Jutro ma byc lepiej, moze polatam spalinka :-) dzis wolalem ja zostawic na matce ziemi
Pozdrawiam
Alex
> >
Reply to
AlexRC
Gdyby nie to, ze mam w rozkladówce ju¿ dwa modele, zrobi³bym sobie takie skrzyde³ko. Z pewnosci± zrobiê w przysz³ym sezonie.
Pozdrawiam, Heyoan
Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski
Witam, jeszcze w Markach nie by³em jednak chcia³bym siê tam wybraæ jutro ok 10.00 lub 11.00. Po 2 tygodniach budowy mam wreszcie modelik do oblatania. Jest to duuuuu¿o pomniejszony Diablotin z planów 2 metrowego Diablotina. Rozpiêto¶æ 70 cm, waga do startu troszke ponad 300 gram napêdzany silniczkiem Mig 280 racing z przek³±dni± (
formatting link
,
formatting link
). Chcia³bym wzi±¶æ tak¿e dwusilnikowego elektryka 1.8m, tylko ¿e on potrzebuje dosyæ twardego pod³o¿a do startu. Czy w Markach jest jaki¶ kawa³ek np. twardszej drogi lub twardego terenu z bardzo krótko wykoszon± traw± ??
Dziêki i do zobaczenia ewentualnie jutro
Pozdrawiam Tomek
U¿ytkownik "AlexRC" snipped-for-privacy@gmx.com napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@polnews.pl...
Reply to
...::: Vex :::...
£adny Diabe³ek :) Zobaczê jak jutro bedzie z pogod± to mo¿e tesh sie wybiorê. Dzisiaj jak dla mnie wia³o zbyt nierównomiernie i doszed³em do wniosku ¿e szkoda mi killerwinga. Co do pasa startowego to my¶lê ¿e pro¶ciej bêdzie zrobiæ start na dwie osoby. Ze znajomym startowali¶my w ten sposób 1,5m funflyem (3 kg).
Reply to
Skazoo Bemowo ErCe
bezszczotkê powiadasz :) chêtnie bym tak zrobi³ bo po dok³adnym wa¿eniu modelik ma 360 gram a zespó³ napêdowy ok 320 gram ci±gu. Nie staæ mnie jednak na takie luksusy jak bezszczotkowiec :(
Pozdrawiam Tomek
U¿ytkownik "Skazoo Bemowo ErCe" snipped-for-privacy@o2.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:bop3f8$6vl$ snipped-for-privacy@atlantis.news.tpi.pl...
Reply to
...::: Vex :::...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.