(RC) Moduł żarzenia świecy Modeltronik

Witam wszystkich.
Czy ktokolwiek z Was używał lub używa modułu
podgrzewania (żarzenia) świecy żarowej, produkcji
formatting link
zamontowanego w modelu latającym?
Jeśli tak, czy były jakieś problemy z odbiornikiem:
zakłócenia, zmniejszony zasięg i.t.p.?
Pozdrawiam, Piotr_O.
Reply to
Piotr_O.
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.