Zbędny moduł 2,4 GHz

Zamówiłem w RC Planet 8 kanałowy odbiornik 2,4 GHz. Po dwoch tygodniach
przyszła paczka.Po zapłaceniu za cło okazało się, że wysłano do mnie
oprócz odbiornika także moduł 2,4 Ghz TM-8 Fasst Futaby.Zapłaciłem
kartą za cały set.Ponieważ mam MZ14 i moduł, ten dopiero co rozpakowany
jest mi zbędny.Może ktoś potrzebuje taki? Pasuje do FF7,FF8,FF9 i 9Z.
Info proszę na maila: snipped-for-privacy@radiohobby.pl
Sławek
Reply to
Slawek
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.