2,4 Ghz raz jeszcze

Zwracam się z ponowną prośbą do modelarzy, którzy już latają lub zamierzają wykorzystywać pasmo 2,4 GHz do latania. Chodzi o wymianę doświadczeń i opinię na temat przydatności tego pasma. Ponieważ w ostatnim czasie pojawiły się modułyTX do znanych aparatur oraz dobre odbiorniki , warto zgłębić ten temat. W tym celu na forum przygotowałem specjalny dział poświęcony temu pasmu. Myślę, że warto wymienić doświadczenia w tym zakresie. Adres forum:

formatting link
strona sp6dlo.pl- zakładka forum. Pozdrawiam i zapraszam. Sławomir

Reply to
Slawek
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.