Dęblin raz jeszcze - fotki

Na sławnych już Mistrzostwach Świata makiet w Dęblinie udało :) mi się zrobić troszke fotek i to z całkiem bliska. Chetnych do popatrzenia na te "rękodzieła" zapraszam na stronke

formatting link
- w dziale imprezy - F4c Dęblin 2004.

Reply to
Zbyszek
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.