[RC] Plany P-37

Czy ktoś może ma/widział/wie skąd zdobyć plany polskiego bombowca P-37 ?
Reply to
Piotr Konopka
Loading thread data ...
archiwalne numery Planów Modelarskich
Reply to
Roman B
Cze¶æ Poszukam, jak znajde do zeskanuje.
pozdrawiam Jack
Reply to
""""\\_Wings_//"""
Reply to
Piotr Konopka

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.