Re: Py? z tkaniny szklanej a zdrowie

Z instrukcji wykonywania kompozytów lotniczych z byłych ZSD w Bielsku
wynika, że pył po szlifowaniu komp. szklanych, kevlarowych, a w
szczególności węglowych jest rakotwórczy. To samo się tyczy pyłu
powstającego przy cięciu tkanin przed laminowaniem.
Aerosil zaś może wywołać "tylko" pylicę.
Oczywiście, w modelarstwie nie stosuje się tych materiałów w
wielkich ilościach, jednak lepiej ograniczać kontakt z takim pyłem.
Szlifować na mokro (szczególnie tyczy się węgla), zamiast
zdmuchiwać, odkurzać pył odkurzaczem, maska na twarz w przypadku
jakiś większych i długotrwałych prac.Powinno wystarczyć.
Reply to
eddiebeast
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.