Pytanie z podstaw wytrzymałości - granica

Witam,

Wstyd przyznać, ale mam zagwozdkę z podstaw wytrzymałości i materiałoznastwa. Dotyczy ona granic (plastyczności, wytrzymałości) ich oznaczeń oraz nazw angielskich. Przez rózne normy wymieszało mi się to wszystko. Może któryś z kolegów może sprawdzić czy to co napisałem poniżej?

Re - granica plastyczności (yield strength)

ReH - górna granica plastyczności (upper yield strength)

ReL - dolna granica plastyczności (lower yield strength)

Rp0,2 - umowna granica plastyczności dla odkształcenia 0,2% (proof strength

0,2%)

Rp0,1 - umowna granica plastyczności dla odkształcenia 1,0% (proof strength

1,0%)

Rm - wytrzymałość na rozciąganie (tensile strength)

Rt0,5 - granica plastyczności (która?)

Pozdrawiam,

Reply to
Doc
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.