silnik z falownikiem, pytanie?

Witam serdecznie,
mam na oku silniki :
formatting link
tu pytanie, je¿eli taki silnik zostanie pod³±czony do falownika i zasilony
100Hz to je¿eli za³o¿ymy, ze falownik ma sta³e napiêcie zasilania w funkcji
czêstotliwo¶ci , czy jego moc przy 100Hz bêdzie wynosiæ ok 5,6kW czyli
2x2,8kW (50Hz)?
Pozdrawiam
Wiesiek
PS. Pytanie dotyczy zastosowania takich dwóch silników do napêdu pojazdu
elektrycznego . Jeden silnik poprzez mech. ró¿nicowy od malucha napêdza ko³a
przednie (z cinqocento 700) a drugi silnik poprzez taki sam mech. ró¿n. ko³a
tylne.
Przy 6000rpm bêdzie ok 110 km/h , ale zak³adam, ze pojazd bêdzie typowo
rozwija³ ok 70-80km/h wiec silniki bêd± pracowaæ z f ok. 80Hz....mo¿e ok
10kW wyci±gn±? Sprawa wysokiego napiêcia zasilania...ok. 330V (27x12V/18Ah,
ok. 1600z³) nie bêdzie mnie teraz niepokoi³a...bêdê siê martwi³ potem, jak
mo¿e za 2-3 lata spróbuje zarejestrowaæ:)
Reply to
RW
Loading thread data ...
Mam jakie¶ dziwne wra¿enie ¿e mocy wiêkszej nie osi±gniesz, a wrêcz przeciwnie moc spadnie ze wzglêdu na straty w stojanie. Te silniki by³y konstruowane na 50Hz i tak zosta³y dobrane ich parametry. Mo¿na je pewnie przeci±¿yæ, ale musisz zapewniæ lepsze ni¿ normalne odprowadzanie ciep³a. Inna sprawa ¿e w pojazdach moc znamionowa silnika jest wykorzystywana sporadycznie. No chyba ¿e je¼dzisz ze stale wci¶niêtym peda³em do dechy ;o).
Reply to
Zibias
U¿ytkownik "RW" snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:e85o7j$rhp$ snipped-for-privacy@news.onet.pl... (...)
Z tego co pamiêtam, to: P = Uf x If x cos(fi) wiêc raczej nie.
Bêdzie wrêcz przeciwnie, bo zwiêksz± siê straty mocy (straty w falowniku + zwiêkszone straty w ¿elazie) i pogorszy sie wspó³czynnik mocy cos(fi). Ponadto silnik ten nie wygl±da mi na taki, który mo¿na sterowaæ czêstotliwo¶ciowo. Jest du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e albo go ugotujesz albo izolacje szlag trafi.
A tak w ogóle, to dlaczego chcesz zastosowaæ silnik indukcyjny? Silniki pr±du sta³ego s± du¿o bardziej odpowiednie do zastosowania, które poda³e¶. Nie trzeba stosowaæ falowników i regulacja obrotów jest du¿o prostrza. Co prawda nasta³a teraz moda na silniki indukcyjne w trakcji, ale takiego silnika nie kupisz sobie za 300 z³otych.
Reply to
Grzechoo
musiabys zasilic falownik z 2x wyzszego napeicia niz nominalne, 380V to troche za malo, musialbys dac 720, a wtedy sa problemy z IGBT.. Lub przelaczyc cewki w silniku by byl na 110V (poalczyc w szereg, nie w kazdym sie latwo da zrobic, zalezy od ilosci biegunow) pytanei czy izolacja wytryma? straty beda wieksze, bo f bedzie wieksza, musialbys mu zapewnic lepsze chlodzenie ale ogolnie takei rozwiazanai sie stosuje, tyle ze silniki sa do tego przystosowane 2x wiecej to moze nie osiagneisz w sposob ciagly, ale te 150% to powinno sie udac
Reply to
Greg(G.Kasprowicz
Greg(G.Kasprowicz) napisał(a):
Mnie uczono: można pędzić silnik ponad f znamoionowe, ale przy stałej mocy.
Reply to
Tek

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.