Tablice Winklera. Lamerskie pytanie.

Mam tablice do obliczania współczynników k momentów M i ugięć (alfa) belek ciągłych o jednakowej rozpiętości przęseł. ( Tablice Winklera). Przypadek: belka 3-przęsłowa obciążona obciążeniem 'p' na dwu sąsiednich przęsłach AB i BC. W jednej z nich współczynnik k dla momentu M ( przęsło AB) k=0,0735, dla przęsła BC, k=0,0535. Dla przesła CD brak jest (puste pole) wartości liczbowej współczynnika k. W drugiej tablicy, w innej książce, brak jest tych współczynników dla obu przęseł. Puste pola. Momenty podporowe (nad podporami) B i C w obu mają takie same wartości, i to jest zrozumiałe. Nie jestem z branży budowlanej stąd moje pytanie. Może mi któryś z Kolegów objaśnić problem? Może być to odpowiedź na adres prywatny. Z podziękowaniem za pomoc, W.Kr.

Reply to
W.Kr.
Loading thread data ...

Dnia 2009-06-15 19:14, Użytkownik W.Kr. napisał:

Wartości poprawne, sprawdziłem z RM-Winem.

Owszem, moment na tym przęśle jest po stronie momentów podporowych (rozciągane górne włókna), wykres bez ekstremum. Więc i nie ma sensu podawać w tablicach.

A właśnie nie powinny być takie same, gdyż belka jest niesymetrycznie obciążona. Czy przez pomyłkę nie popatrzyłeś do tablicy dla belki trójprzęsłowej z obciążonymi przęsłami skrajnymi? Chyba że miałeś na myśli fakt iż tablice zgadzają się ze sobą a fakt że MB<>MC jest tak oczywisty że nie napisałeś o tym.

W "Tablicach do projektowania konstrukcji stalowych" (Bogucki, Żyburtowicz) tez nie ma wartości przęsłowych, są wartości podporowe (różne od siebie - sprawdziłem, poprawne).

Reply to
Michał Grodecki

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.