pytanie z wytrzymałości materiałów

Loading thread data ...
Arek [### snipped-for-privacy@wp.pl.###] napisał:
Kwestia oznaczeń jest sprawą umowną. Ale mnie się kojarzy z wytrzymałością na obciążenia zmęczeniowe:
kgj - wytrzymałość przy obciążeniu zmienny jednostronnie (czyli 0 / kg / 0) kgo - wytrzymałość przy obciążeniu obustronnym (czyli + kg / - kg)
Reply to
Robert Tomasik
Robert Tomasik snipped-for-privacy@gazeta.pl napisał(a):
Tu trzeba wyjaśnić co to jest to "k".
"k" to nie jest 'wytrzymałość' , jest to dopuszczalna wartość naprężenia jakiego nie możemy przekroczyć w rozpartywanym przekroju, miejscu, obciążonego elementu. Często kiedyś mówiło sie kryterium, stąd to 'k' . Ogólnie, k= R/x - gdzie x- to współczynnik bezpieczeństwa konstrukcji w tym konkretnym jej miejscu. Dla odróżnienia, co jest istotne, wytrzymałości przy statycznym obciążeniu od wytrzymałości przy obciążeniach zmiennych, R odnosi się do statycznych, zaś Z dla zmiennych obciążeń. Zatem kj = Zj/x, to dopuszczalne naprężenia przy odzerowo tętniącym obciążeniu, zaś kj= Zj/x przy obustronnie zmiennym. Jeżeli nie wymieniono jak zmiennym, to rozumie sie cykl zmienności symetryczny. Objaśnienia wymaga współczynnik bezpieczeństwa 'x'. Jest on, jak powiadają niektórzy miarą naszej niewiedzy o możliwych a nie znanych wzrostach obiążenia, niedoskonałości zastosowanych metod rachunkowych, rozrzutu wymiarów elementu, rozrzutu własności materiału, staranności wykonania przedmiotu, itd Im mniej "wiemy" tym jest on większy. Przyjmowane wartości "k" z tablic są wartościami uśrednionymi na średni poziom przez zastosowanie współczynnika bezpieczeństwa 'x' równego średnio 3,5. Ale bywa i inny. Stąd spotyka sie różnice 'k' dla tych samych materiałów w różnych tablicach. Ja proponuję poczytać na ten temat w : S.Kocańda, J.Szla, Podstawy obliczeń zmęczeniowych. PWN-u, i w starym ale jeszcze jarym podręczniku W.Moszyńskiego. Wytrzymałość zmęczeniowa części maszynowych. A dla wyrobienia sobie pojęcia o oszacowaniu współczynnika bespieczeństwa, książkę M.E.Niezgodziński, T.Niezgodziński, Wzory, wykresy i tablice wytrzymałościowe. wyd. PWN-u.
Warto poznać bliżej te zagadnienia. Pozdrowienia. W.

Reply to
Wiesław
=?ISO-8859-2?Q?Wies=B3aw_?= snipped-for-privacy@gazeta.pl napisał(a): kj=Zj/x i dalej zaś kj=Zj/x przy obustronnie zmiennym, co jeśt dla pierwszego prawda a dla drugiego NIE. I poprawia się, przepraszając za puszczenie tekstu bez dwukrotnego przeczytania. Ten fragment powinien brzmieć tak :
"" Zatem kj = Zj/x, to dopuszczalne naprężenia przy odzerowo tętniącym obciążeniu, zaś ko= Zo/x przy obustronnie zmiennym. "" Proszę o odpuszczenie winy. Wiesław.
Reply to
Wiesław

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.