Re: Tablice Winklera. Lamerskie pytanie.

Dnia 2009-06-15 19:14, Użytkownik W.Kr. napisał:
>Chyba że miałeś na
> myśli fakt iż tablice zgadzają się ze sobą a fakt że MB<>MC jest tak
> oczywisty że nie napisałeś o tym.
TAK ! Tak myślałem i niefortunnie mi to wyszło w piśmie.

> W "Tablicach do projektowania konstrukcji stalowych" (Bogucki,
> Żyburtowicz) tez nie ma wartości przęsłowych, są wartości podporowe
> (różne od siebie - sprawdziłem, poprawne).
Jak wyżej ! Ciut źle sie wyraziłem (wypisałem).

> --
> Michał Grodecki
To pozwolę sobie na jeszcze jedno pytanie.
W przęśle AB jest lokalne ekstremum momentu zginajęcego, mniejsze co
do wartości niż moment tuż przed podporą B ( M z lewej) i różne co do
znaku niż M nad B. Czy to lokalne ekstremum ma inną definicję i stąd
nazwę niż moment przęsłowy?
Mechanicy maja takie wątpliwości i stąd takie pytania.
Pozdrowienia i podziękowania.
W.Kr.
Reply to
W.Kr.
Loading thread data ...
Dnia 2009-06-15 20:47, Użytkownik W.Kr. napisał:
Moment przęsłowy i ekstremum na przęśle to to samo - tablice podają właśnie wartości ekstremalne (a nie w jakiejś konkretnej narzuconej lokalizacji), żeby można było na nie zwymiarować konstrukcję. Moment podporowy to oczywiście inna bajka, ten jest lokalnie w punkcie podparcia.
To jeszcze taki drobiazg dorzucę - z budowlanego punktu widzenia zasadnicze znaczenie ma znakowanie momentów. Czyli określenie po której stronie przekroju będą rozciągania a po której ściskania. W największym uproszczeniu żeby żelbetowy przekrój zazbroić po stronie rozciąganej. To Kolegom mechanikom mającym z reguły do czynienia z materiałami o tej samej wytrzymałości na ściskanie i na rozciąganie czasami umyka (tak jak budowlańcom z kolei skręcanie z którym rzadziej się stykają).
Reply to
Michał Grodecki

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.