Re: rodzaj magnesow do silnikow z CD

Loading thread data ...
Dnia 8-05-2006 o godz. 14:56 s_13 napisał(a):
Witamy, Kolejnego leniuszka na grupie.... :-)))))
No cóż, pomóc mogę ale wkład własny też mile widziany: Propomuję sprawdzić hasełko ENES
PZDR ZD
---------------------------------------------------- TOOL "10,000 days". Na płycie 11 kompozycji - 77 minut muzyki, z czego większość stanowią ponad 8-minutowe utwory. Album promuje singiel "Vicarious".
formatting link
Reply to
Zbyszek Denis
formatting link
albo allegro
--------- pozdrówka
mRqS -= RC Lataj±ce =-
formatting link

Reply to
mRqS
Dobrze wykonany silnik z dobrze nawinietym uzwojeniem odpowiednio małą szczeliną magnes -stator grzeje sie do temperatury ok 40 stopni albo mniej a taki który osiąga w czasie pracy wysokie temperatury tzn 60 stopni lub więcej ma wadę i najczęściej jest to mało żelaza na statorze .Jako przykład silnik stator 41 mm szczelina 0,2 mm grubośc statora 6 mm uzwojenie trójkąt daje ciąg 800g a temperaturę ma ok 40 stopni i to samo podwójny z CD-romu średnica statora 24 mm gr.10 mm ciąg 450g a temperatura taka sam tak że Magnesy mogą być 80 stopni ważne aby były N50
Reply to
Marian
:-)) no cóz spróbowaæ zawsze mo¿na :-)) w koñcu najlepsze wynalazki powsta³y z lenistwa :-))
P.S.wracam w³a¶nie do prób modelarskich mniej wiêcej 25 lat temu zbudowa³em pierwszy model "Jaskó³ka" i teraz z okazji æwieræwiecza te¿ chcia³em zacz±æ od "Jaskó³ki", a tu szok, jaki¶ koszmarek z gotowymi skrzyd³ami ze styropianu pod nazw± "Jaskó³ka 2000", powiedzia³em NIE i robiê tradycyjn± Jaskó³kê wg planów, to dopiero rozgrzewka, przed prawdziwym modelem szybowca (motoszybowca) RC :-) pozdrawiam s_13
Reply to
s_13

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.