Regulator multiplex 40/16

Witam wszysykich!!
Mam pytanie: czy regulator multiplexa multicont 40/16 obsluguje lipole.
Wg.mnie i insrukcji chyba nie,ale uprzejmie prosilbym o potwierdzenie.
Wielkie dzieki,pozdrawiam!!
Wojtek
Reply to
Wojtek
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.