Regulator

Mam pytanie, jak przeprogramowaæ regulator silników bezszczotkowych (ja
u¿ywam 4 li-poli) na zasilanie li-fe?
Podobno co¶ siê zmienia w ustawieniach odciêcia.
Wojtek
Reply to
Wojtek
Loading thread data ...
U¿ytkownik "Wojtek" snipped-for-privacy@awosa.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:h49las$87k$ snipped-for-privacy@nemesis.news.neostrada.pl...
Sorry, ale wró¿ka ma wakacje ....
buwi
Reply to
buwi777

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.