Regulator - NiCd kontra Li-Pol

Loading thread data ...

Witam serdecznie.

Wydaje się nieco ryzykowne, jednak biorąc pod uwagę rezystancję wenętrzną i eksperymenty, które robiłem na starych ogniwach - można. Można zejść do 2,5V (pod dużym obciążeniem) na ogniwo bez widocznego uszczerbku. W tym przypadku wyjdzie 2,7V na ogniwo, więc jest nawet większy margines bezpieczeństwa. Oczywiście zagwarantować poprawnej pracy ogniw nie mogę, bo wszystko zależy od własciwości konkretnych ogniw.

Sebastian

Reply to
artmedia2WYTNIJTO

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.