Regulator - NiCd kontra Li-Pol

Witam
Narodzi³o mi siê pytanie (jak dot¹d bez odpowiedzi). Posiadam regulator Jeti
3F zasilany z 9 cel Kan 1050. Chcia³bym nabyæ pakiecik Li-Polków. Obecnie
mam ustawiony Cut-off na tryb High (czyli 0,9V dla Ni-xx oraz 3,0V dla
Li-xx).
9 ogniw Ni-xx daje podobne napiêcie do 3 ogniw Li-xx. Czy mo¿na u¿ywaæ regla
ustawionego na Ni-xx z pakietami Li-pol, czy musia³bym przy zmianie pakietu
prze³¹czaæ zworkê z Ni na Li?
Reply to
prezesik
Loading thread data ...
Witam serdecznie.
Wydaje się nieco ryzykowne, jednak biorąc pod uwagę rezystancję wenętrzną i eksperymenty, które robiłem na starych ogniwach - można. Można zejść do 2,5V (pod dużym obciążeniem) na ogniwo bez widocznego uszczerbku. W tym przypadku wyjdzie 2,7V na ogniwo, więc jest nawet większy margines bezpieczeństwa. Oczywiście zagwarantować poprawnej pracy ogniw nie mogę, bo wszystko zależy od własciwości konkretnych ogniw.
Sebastian
Reply to
artmedia2WYTNIJTO

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.