pakiet Li-pol

Miałem pakiet... Miałem bo zrobił się miękki. Ona ogniwa nabrzmiały. Był ładowany nie więcej niż kilka razy. Pakiet leżał od września naładowany w modelu. Co mu się stało?

Pozdrawiam Bartosz

Reply to
Bartosz
Loading thread data ...

Tomasz Rudnik napisał(a):

Był podpięty. Już mamy chyba rozwiązanie.

Pozdrawiam Bartosz

Reply to
Bartosz

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.