Samolot R/C jaki??

Witam!
Chcia³ bym siê zapytaæ jakie pañstwo polecili by mi modele R/C (sterowane
serwami) do 500z³(komplet).
Reply to
Marcin Menet
Loading thread data ...
Jak nie umiesz latac to najpierw kup, zrób szybowca. Nie tak ³atwo nauczyc sie latac samolotem RC
Reply to
Kasia i Tomek
Jestem modelarzem od czterech lat! Zrobi³em i lata³em na zawodach wiêk¶ci± szybowców "model making" klasy F1A/M i wszystkimi szybowcami klasy F1H! Teraz chcia³bym polataæ samolotami zdalnie sterowanymi R/C! U¿ytkownik "Kasia i Tomek" snipped-for-privacy@friko6.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:chag8r$61j$ snipped-for-privacy@nemesis.news.tpi.pl...
Reply to
Marcin Menet
Na allegfro mozna kupic zabawkowe modele na silnik za okolo 400zl Nie chodzi o te badziwia sterowane tylko 2 silnikami, a normalne elektroszybowce - ster kierunku, wysokosci i regulator obrotow silnika. W komplecie pelne wyposazenie lacznie z pakietem i ladowarka.
Reply to
sector
Gratulujê ! Ja nie mam tak d³ugiego sta¿u w modelarstwie i bardziej jestem eksperymentatorem ni¿ modelarzem ;D
Wybacz ale moja ignorancja w rozró¿nianiu klas skoñczy³a siê na F1 (Schumacher i inni) ;D
Ka¿dy by chcia³, a na allegro zagl±da³e¶ ? Mo¿e i w google co¶ jest ? Bo na tej grupie to raczej o RC nic nie bêdzie ;D
Pozdrawiam Skazoo
Reply to
skazoo o2

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.