Serwo drzy

Nowe serwo drzy (a raczej bzyczy) w polozeniu neutralnym. Ciekawe jest to,
ze dolegliwosc ma miejsce dopiero po dolaczeniu bowdena. Nie stawia on
jednak praktycznie zadnego oporu - na drugim koncu jeszcze nic nie
przyczepione, w rurce posuwa sie dosc lekko. Czy swiadczy to o uszkodzeniu
serwa, czy przejsc nad tym do porzadku dziennego?
TR
Reply to
Tomasz Rudnik
Loading thread data ...
Przej¶æ nad tym do porz±dku dziennego. Pozdrawiam, Robert
Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski
Użytkownik Robert 'Heyoan' Gadomski napisał:
a nie szkoda pradu? chyba ze w czasie pracy sie ustabilizuje
Reply to
AlexY
W czasie pracy i tak serwo ca³y czas pracuje, reaguj±c na si³y aerodynamiczne, oddzia³uj±ce na powierzchnie sterowe. Nawet w prostym locie szybowym, np. na lotki oddzia³uj± si³y wywo³ane op³ywem turbulentnym. Zauwa¿y³em zreszt± ¿e ma³e serwa (wytwarzajace ma³e momenty) klasy np. HS55 czêsto tak maj±. Niby nie ma znacz±cych oporów na popychaczach, a one lubi± sobie mimo to "pobzyczeæ" :) Pozdrawiam, Robert
Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski
Witam, Okazuje się, że nie tylko małe serwa. To samo mam z nowym HS-625MG. Pozdrawiam, DarekRC
Reply to
DAREKRC
Witam, u mnie ,HS55, wystepuje to po wlaczeniu zasilania, jak porusze kilka razy dragiem przestaje i jest cisza. W locie nie slysze bzyczenia...;)) Pozdrawiam. Marek
Reply to
mores3
Moim zdaniem to kwestia luzów w zespole trybów. Potencjometr sprzê¿enia zwrotnego twierdzi, ¿e serwo jest minimalnie niewypozycjonowane, wiêc silnik dostaje polecenie minimalnego ruchu, który jednak nie zostaje przeniesiony ze wzglêdu na luzy przek³adni, wiêc sytuacja powtarza siê z czêstotliwo¶ci± otrzymywania sygna³u od nadajnika (bodaj 50Hz) i st±d efekt bzyczenia. Po prostu tanie serwa nie s± wykonane superdok³adnie i dlatego trzeba nad tym przej¶æ do porz±dku dziennego, jak mówi³em. Nie ma to zreszt± wiêkszego znaczenia, bo w locie silnik serwa i tak pracuje ca³y czas. Jak poruszycie dr±gami to czasem ca³y uk³ad zatrzyma siê w po³o¿eniu mieszcz±cym siê w granicy tolerancji sprzê¿enia zwrotnego i wtedy bzyczenie ustaje, a czasem minimalnie poza t± granic± i wtedy znów siê pojawia. Pozdrawiam, Robert
Reply to
Robert 'Heyoan' Gadomski
Witam!
No nie wiem ... mam te same objawy w serwie Futaby 3010, wiêc do tanich i kiepskich chyba to nie nale¿y ... Mam to tylko na serwie gazu, pozosta³e serwa OK. Aparatura FF T9CAP. I serwo drga ! Dr±g od gazu w aparaturze jest na "z±bkach", jak "wstrzelê siê" z ustawienie dr±¿ka miêdzy z±bkami to dr¿enie ustaje ... w locie nie wiem jak siê zachowuje.
Pozdrawiam Marek GG:1299639 ***
formatting link
***
Reply to
Marek - Yak
Dołaczam się. Ja mam takie bzyczenie w Graupnerze (jakiś 4 cyfrowy, zaczynajacy się od 5) Koledzy mówią, aby się nie przejmować ;)
Pozdrawiam Jacek
Reply to
Jacek O.
Mialem to samo, prosta i skuteczna rada - rozebrac i tam gdzie jest potencjometr psiknac preparat do czyszczenia potencjometrow, absolutnie ustapi. Latac z tym to jednak w pewnym momencie bedzie niebezpieczne, ja kiedy nie zrobilem tego co wyzej, to servo przenioslem na ster kierunku (bylo na lotkach). Pozdrawiam
formatting link
Reply to
alehar

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.