Sklep Olsztyn

Czy ktoś może mi podać ulicę na jakiej podobno znajduje się sklep
modelarski w Olsztynie? Będę tam niedługo i chciałbym zobaczyć co tam
można dostać, może uzupełnię braki.
Reply to
Darek
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.