smiglo

potrzebuje porady od specjalistow od smigiel.
wisi sobie na zawiasie klapka 10x10cm. Masy powiedzmy 10-20g [1-2mm
grubosci plastik].
Jakie parametry smigla i silnika sa potrzebne, zeby ciag powietrza
odchylil klapke prawie do poziomu ? No powiedzmy o 70 stopni.
Reply to
J.F.
Loading thread data ...
ja bym raczej kombinowa³a z jaka¶ dmuchaw± wentylatorow± o w miare skupionym strumieniu powietrza. ¦mig³o modelarskie o ¶rednicy 20cm mo¿e nie wystarczyæ.
Tomek
Reply to
TomekM
U¿ytkownik "TomekM" <adm[@]chrzanow.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:i3odo5$9j5$ snipped-for-privacy@mx1.internetia.pl...
20cm to wystarczy do popêdzenia w pionie niez³ego modelu akrobacyjnego wa¿±cego ponad kilogram. 10-20g to ¶migie³ko max kilka cm oraz miniaturowy silnik np. z wibratora z komórki.
Marek
Reply to
marko1a
Hello marko1a,
M>>> wisi sobie na zawiasie klapka 10x10cm. Masy powiedzmy 10-20g [1-2mm
20W wentylator osiowy z trudem uchyla lekką klapkę mocowaną na wysokości niewiele wyższej od srodka ciężkości. Tak wygląda praktyka :(
Reply to
RoMan Mandziejewicz
U¿ytkownik "RoMan Mandziejewicz" snipped-for-privacy@pik-net.pl napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@pik-net.pl...
Wentylator to inne urz±dzenie i do czego¶ innego zaprojektowane i wykorzystywane. Chyba nie chcia³by¶ aby taki wentylator w biurze powodowa³ ¿e wszystkie kartki z biurek odlec±. Nie ma co wogóle porównywaæ do silników i ¶migie³ modelarskich.
Marek
Reply to
marko1a
U¿ytkownik "marko1a" snipped-for-privacy@lycos.de napisa³ w
Praktyka na razie jest taka ze wentylator z peceta daje rade uchylic niewiele, lepszy wentylator tylko troche wiecej, smiglo z suszarki tez sobie kiepsko radzi - widac jest duza roznica miedzy ciagiem na smigle, a sila parcia na klapke juz w odleglosci rzedu kilku centymetrow.
Z modelarskimi nie mam doswiadczenia, wiec zasiegam porady.
P.S. co to jest smiglo 10x5 ? 10cm srednicy, 5cm skoku ?
J.
Reply to
J.F.
Hello marko1a,
M[...]
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Odnoszę się do silnika z wibratora z komórki o mocy ułamka wata a nie do silnika modelarskiego o mocy ułamka konia mechanicznego. Jest oczywiste, że modelarski silnik 2.5cm^3 (seryjny, nie wyczynowy), który ma moc maksymalną na poziomie kilkuset watów, wyprostuje klapkę. Ale myslę, że Jarkowi chodzi o bardziej realne źródło mocy do tego śmigła/wentylatora niż spalinowy silnik modelarski.
Reply to
RoMan Mandziejewicz
U¿ytkownik "J.F." <jfox snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:i3okah$272$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
Ja te¿ tyle ¿e mój syn bawi siê w modelarstwo.
Nie jestem pewien ale chyba to s± wymiary w calach ¶mig³a ca³ego z ko³pakiem i ¶rednic± osi / d³ugo¶ci pojedynczej ³opaty. Czasem wymiar pojedynczej ³opaty wychodzi mniejszy lub wiêkszy ale o co chodzi to nie wiem.
formatting link

Marek
Reply to
marko1a
U¿ytkownik "RoMan Mandziejewicz" snipped-for-privacy@pik-net.pl napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@pik-net.pl...
Mój syn na takim silniku zrobi³ niewielki szybowiec który puszczony z rêki potrafi nawet uciec. Mo¿liwe ¿e dla 20g to za ma³o ale silnika modelarskiego to chyba raczej nei ma sensu zapêdzaæ do tej roboty. Sam jako dziecko bawi³em siê ¶migie³kiem oko³o 10cm puszczanym z silnika wymontowanego z magnetofonu kasetowego. ¦mig³o wyciête by³o z blachy z formy do pieczenia i bez jakiego¶ specjalnego wyprofilowania poza prostym skrêceniem ³opatek. Silnik rozkrêca³ to ¶mig³o a po uzyskaniu odpowiedniej prêdko¶ci nabiera³o takiego ci±gu ¿e wyrywa³o siê z osi silnika i wylatywa³o na wysoko¶æ 2-3 piêtra.
Marek
Reply to
marko1a
U¿ytkownik "RoMan Mandziejewicz" snipped-for-privacy@pik-net.pl napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@pik-net.pl...
Silniczek ma byc elektryczny, ale chcialby wstepnie oszacowac jaki i jakiej mocy zasilacz. Tez z komorki naprawde daja taki ciag ?
J.
Reply to
J.F.
Hello J.F.,
M>>>>> 10-20g to śmigiełko max kilka cm oraz miniaturowy silnik np. z
Gdzie tam. To jest małe badziewko. Nie dość, że mikromocowe, to jeszcze łożysk praktycznie nie ma.
Reply to
RoMan Mandziejewicz
Jarku, nie mam pojêcia jakie powinno byæ ¶mig³o oraz napêd, ale jest dostêpne oprogramowanie do liczenia napêdów elektrycznych np Drive Calc albo Motocalc. Dobierasz silnik, smig³o, zasilanie (g³ównie bateryjne, ale równie¿ DC z zasilacza). Program liczy miêdzy innymi si³ê ci±gu w gramach, sprawno¶æ, prêdko¶æ strumienia powietrza. Podejrzewma ¿e maj±c te dane sam sobie oszacujesz to czego potrzebujesz.
Reply to
Pitlab
J.F. pisze:
Co do śmigła - nie wiem, co do silnika - całkiem spory - czym innym jest odpychanie modelu od powietrza (gdzie silnik jest umocowany do modelu) a czym innym podnoszenie czegoś strumieniem powietrza - o ile strumień powietrza nie będzie naprawdę szybki to klapka się lekko uchyli, powietrze się po niej "ześlizgnie", ciśnienie spadnie i tyle. (No i warto pamiętać, że siła działająca na klapkę spada mniej-więcej z cosinusem kąta odchylenia, bo maleje pole powierzchni prostopadłej do pędu powietrza.)
Myślę, że najlepiej by użyć klapkę o profilowanym kształcie z osią obrotu koło środka ciężkości - wtedy w strumieniu powietrza obiegającym i na górze i na dole wytworzony ciąg ustawi klapkę równolegle.
Reply to
Michoo
U¿ytkownik "Michoo" <michoo snipped-for-privacy@vp.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:i3oqmd$jkm$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
Wystarczy pó³sfera i problem ten bêdzie niezauwa¿alny. Tak samo jak wystarczy zamontowaæ ¶mig³o w niewielkim tunelu to wtedy ci±g znacznie wzrasta.
Marek
Reply to
marko1a
Hello marko1a,
M>> Myślę, że najlepiej by użyć klapkę o profilowanym kształcie z osią obrotu
Nic nie wystarczy - pisałem - wentylator osiowy 20W, rura 100mm, klapka z mocowaniem tuż ponad środkiem ciężkości i ledwie się uchyla. Nie dość, że wydajność wentylatora jest taka sobie, to jeszcze po zdławieniu spada mocno :(
Reply to
RoMan Mandziejewicz
U¿ytkownik "RoMan Mandziejewicz" snipped-for-privacy@pik-net.pl napisa³ w wiadomo¶ci news: snipped-for-privacy@pik-net.pl...
Skrzyd³o samolotu jest (podobno) ci±gniête do góry dlatego, ¿e powietrze nad nim ma wiêksz± prêdko¶æ ni¿ pod nim. Jak siê dmuchnie nad trzyman± poni¿ej ust kartk± to ona siê podniesie do góry. Mo¿e jak siê dmucha w tak± klapkê (wyobra¿am sobie, ¿e g³ównie pod ni±) to zamiast powstawaæ si³y podnosz±cej klapkê to powstaje si³a ci±gn±ca j± w dó³ ? Wed³ug informacji o dzia³aniu skrzyd³a te¿ tak by wychodzi³o - powietrze pod klapk± (gdy ju¿ siê troszkê odchyli) porusza siê szybciej ni¿ nad ni± wiêc powinna powstaæ si³a ci±gn±ca klapkê w dó³. Ca³y czas wyobra¿am sobie klapkê mniej wiêcej tej wielko¶ci co ca³y strumieñ. Je¶li klapka by³aby znacznie mniejsza od strumienia to nie mo¿na mówiæ o dmuchaniu pod ni±, ani o wiêkszej szybko¶ci pod ni¿ nad. Dynamika p³ynów to dla mnie czarna magia. P.G.
Reply to
Piotr Gałka
U¿ytkownik "Piotr Ga³ka" snipped-for-privacy@CUTTHISmicromade.pl napisa³
Cos w tym jest, ale jak sie dmuchnie w trzymana powyzej ust karke, to ona sie podnosi :-)
Tez je kiepsko rozumiem. Ale znam pare ciekawych przykladow.
P.S. elektrony w polprzewodnikach .. a czy one tez nie powinny podlegac prawu Bernouliego ?
J.
Reply to
J.F.
U¿ytkownik "J.F." <jfox snipped-for-privacy@poczta.onet.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:i3p8l3$pv1$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
Z tego by wychodzi³o, ¿e poziome dmuchanie zawsze przeciwdzia³a grawitacji ;-)
Nie wiem, czy to to, czy inne prawo, ale gdyby elektrony zachowywa³y siê jak p³yny to pr±d p³yn±cy szybko (czyli du¿o A) jednym przewodnikiem powinien zasysaæ elektrony z pod³±czonego do niego pod k±tem prostym przewodnika. Co z tego by dalej wynika³o......? P.G.
Reply to
Piotr Gałka

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.