[Spam] Korzenie modelarskie

Witam!
Mam do sprzedania 28 kompletów po 4 sztuki korzeni modelarskich.
Ich wygl±d przedstawia zdjêcie (skan) pod adresem:
formatting link

Wymiar pojedyñczego korzenia to mniej wiêcej 30*40 mm.
Cena za sztukê (czyli za 4 korzenie) to 1 z³.
Koszt wysy³ki to 3,50 (wp³ata na konto).
Pozdrawiam
Piotrek
PS. Preferowa³ bym sprzeda¿ od razu 28 kompletów (czyli 112 korzeni) za 28
z³. :-)
Reply to
Piotr
Loading thread data ...
U¿ytkownik "Piotr" <klepacz snipped-for-privacy@wp.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:e70l96$5ch$ snipped-for-privacy@news.dialog.net.pl...
OMG! A ja my¶la³em, ¿e sprzedajesz korzenie modelarskie, czyli jaka¶ udokumentowan± historiê wci±gniecia siê i umocnienia w hobby :-))) Jak zobaczy³em 28 kompletów, to o ma³o nie spad³em z krzes³a :-)
pozdrawiam, qrdl
Reply to
qrdl
U¿ytkownik "qrdl" snipped-for-privacy@spam.kom napisa³ w wiadomo¶ci news:e70uj0$5j0$ snipped-for-privacy@atlantis.news.tpi.pl...
No tak, mog³em napisaæ ¿e na makietê kolejowa :) Pozdrawiam Piotrek
Reply to
Piotr
U¿ytkownik "Piotr" <klepacz snipped-for-privacy@wp.pl napisa³ w wiadomo¶ci news:e70l96$5ch$ snipped-for-privacy@news.dialog.net.pl...
No to zosta³y jesze 23 komplety :-) PozdrawiaM Piotrek
Reply to
Piotr

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.