Re: Proszę pomóż mi!!!

Wiesz o tym że takim kliknięciem mozna zassać niezłego wirusa dlatego wątpię aby ktokolwiek pomógł Ci w takim przypadku .Potrzebne jest wstępne wyjaśnienie o co chodzi .Tutaj bywaja madrzy ludzie znający się na temacie

Reply to
Marian
Loading thread data ...

Użytkownik "Marian" ...

Tutaj bywają też zmęczeni spamowaniem na wiele grup, którzy znajdują chwilę, aby napisać do abuse

EOT

Kaper

Reply to
Kaper

W artykule <4494edbe$0$22580$ snipped-for-privacy@mamut2.aster.pl> Kaper napisał:

"Błękitna linia TP SA - proszę czekać". Repete.

Z nimi na pewno.

KAcper

Reply to
Kacper Perschke

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.