[sprzedam] Regulator dwukierunkowy Modeltronik MMC 35.

Witam,
Przeprasza za tego typu og³oszenie na grupie "niesprzeda¿owej" -
- niestety nie posiadam konta na allegro, wiêc og³oszenie tutaj
to wg. mnie chyba jedyne rozwi±zanie :/ (chyba, ¿e siê mylê ;)
Sprzedam u¿ywany regulator dwukierunkowy Modeltronik MMC35.
Regulator nosi ¶lady u¿ytkowania, ale jest w 100% sprawny,
nigdy nie by³ naprawiany, zawsze s³u¿y³ bezawaryjnie.
W komplecie równie¿ oryginalna instrukcja obs³ugi.
Cena 100PLN (ew. do lekkiej negocjacji).
Bartek
Gdañsk
tel. 508741523
Reply to
WorkMachine
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.