Suszarka modelarska.

Witam!
Gdzie mo¿na kupiæ suszarkê modelarsk± na 220V. (Polska ew. Niemcy)
Przejrza³em ofertê polskich sklepów, ale nie znalaz³em nigdzie suszarki.
Pozdrawiam
Marek GG: 1299639
***
formatting link
*
**
Reply to
Marek - Yak
Loading thread data ...
Gdzie mo¿na kupiæ suszarkê modelarsk± na 220V. (Polska ew. Niemcy) Przejrza³em ofertê polskich sklepów, ale nie znalaz³em nigdzie suszarki.
A mozna spytac do czego to ma sluzyc i czym sie rozni od suszarki niemodelarskiej? pozdr Darek_J
Reply to
Darek_J
U¿ytkownik "Marek - Yak" napisa³:
Gdzie mo¿na kupiæ suszarkê modelarsk± na 220V. (Polska ew. Niemcy) Przejrza³em ofertê polskich sklepów, ale nie znalaz³em nigdzie suszarki.
.............
Prawie wszêdzie /narzêdzia/. Szukaj OPALAREK!!! Do zastosowañ modelarskich najlepiej z p³ynn± regulacj± temperatury, co oznacza >250z³ :-(
Reply to
kojot
Starcza opalarka z dwustopniow± regulacj± - poprostu trzymasz j± dalej lub bli¿ej... W Castoramie chyba po 40z³:) Pozdrawiam
Reply to
Filip Gdynia
Suszarka modelarska s³u¿y do naci±gania folii w modelu. Niemodelarska to raczej opalarka ze znacznie wy¿sz± temperatur±.
Pozdrawiam Marek GG: 1299639 ***
formatting link
*
**
Reply to
Marek - Yak
Do naci±gania foli mo¿na urzyæ ¿elazko albo kupiæ ¿elazko w sklepie modelarskim do tego przeznaczone.
Jak kupi niemodelarsk± z regulowan± temperatur± to osi±gnie ka¿d± pomijaj±c koszt zakupu.
Pozdrawiam,
Tomak J.
Reply to
Janek
¯elazkiem nie naci±gne foli tak jak suszarka. Nie chcia³bym tu wywo³ywaæ dyskusji. Interesuje mnie zakup gotowej modelarskiej suszarki, s± w USA na TH, ale na 110V
Pozdrawiam Marek GG: 1299639 ***
formatting link
*
**
Reply to
Marek - Yak
ja naciagam folie za pomoca opalarki TOYA za 28 z³ z doskona³ym efektem
Conti
Reply to
Conti
Witam ...to dokup "przesciowke" 220/110V ... pelno tego na Allegro.../ok 30 zl/ a reszte sciagnij z USA.....
RD
Reply to
Bishop

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.