SAITO 100 - docieranie.

Witam!
Dosta³em SAITO 100, jest to mój pierwszy 4-suw.
Niestety angielskiego nie znam ;-((((
Jak docieraæ ten silnik ?
Czy mo¿na wzorowaæ siê na docieraniu jak na tej stronie ?
formatting link

Marek
GG:1299639
***
formatting link
***
Reply to
Marek - Yak
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.