Symulator FSM a karta graficzna ? :(

Witam !
Kupi³em symulator FSM firmy Esky pod USB i na jednym kompie (z w2k )
z kart± dwumonitorow± Matroxa FSM nie reagowa³ na "aparaturê"
Zrezygnowany zainstalowa³em FSM na drugim kompie (te¿ w2k) z kart±
graficzn±
Radeon 9000 Pro ...i posz³o.
Ze wzglêdu na wielko¶æ monitorów zale¿y mi na æwiczeniach na kompie
z Matroxem.
Co mo¿e byæ przyczyn± ?
Z góry dziêki za sugestie :)
Pozdr.
Reply to
StaN
Loading thread data ...
Karta graficzna nie ma tu nic do rzeczy, skoro masz obraz. W2k jest nieco starszawy i może mieć kłopot z USB interfejsu. Sprawdź, czy USB chodzi dobrze z innymi ustrojstwami USB (np. stick). Warto poinstalować wszystkie łatki na system.
Reply to
Marek Kowalski
U¿ytkownik "Marek Kowalski" snipped-for-privacy@tnij-to.tszepak.internetdsl.pl> napisa³ w wiadomo¶ci news:fpktcf$l11$ snipped-for-privacy@atlantis.news.tpi.pl...
======================================= W2k .... stary ale jary :)
....na kompie gdzie FSM dzia³a te¿ mam w2k (ze wszystkimi ³atami) ....mo¿e to kwestia DirectX ? ....a mo¿e to sprawa dwumonitorowego Matroxa i 3d ? "Efekt" by³ taki, ¿e wirniki siê krêci³y; by³ d¿wiêk ale zero reakcji na pilota. Pozdr.
Reply to
StaN

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.