Szukam - fototrawiony 'zderzak' do humvee 1/72

Witajcie,
Moze komu¶ z Was zosta³ nieu¿ywany? Np s± takie zestawy Eduarda wlasnie do
hummvee a ten element nie wystêpuje w ka¿dej wersji humvee - pomy¶la³em ¿e
mo¿e gdzie¶ le¿y. Chêtnie odkupiê za pare z³otych - chodzi mi o element z
przodu, chroni±zy ¶wiat³a z siatk± metalow±.
Ca³y zestaw elementów fototrawionych grubo przewy¿sza cen± sam model - a
mnie tylko ten element siê nie podoba w wersji plastikowej.
Maciek
Reply to
Maciek
Loading thread data ...

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.