Szukam instruktora, Katowice

Witam,
Zanim wydam tysi±c z³oty na model+aparature chcia³bym najpierw spróbowaæ
polataæ w trybie uczeñ/instruktor. Interesuj± mnie modele z napêdem
elektrycznym (szybowce?).
Gdyby kto¶ mia³ taki sprzêt i woln± godzinê to prosi³bym o kontakt.
Oczywi¶cie odp³atnie.
Okolice Katowic/Mys³owic.
Pozdrawiam,
Adam
Reply to
Adam Wieczorek
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.