Wicherek - wykłon silnika

Witam
Właśnie zabieram sie za budowę Wicherka 15 pod silnik OS 15LA. Oglądając
plany ściągnięte z netu zastanowiła mnie jedna rzecz - mianowicie wykłon
silnika 6 stopni w dół.
Zastanawiam się dlaczego taki duży ten wykłon i dlaczego w dół ?? Zawsze
wydawało mi się że kąt ten powinien wynosić zero (a dokładniej mam na myśli
kąt między osią silnika a statecznikiem poziomym).
Zastanawiam się nad dwoma rzeczami:
1) jak te 6 stopni wykłonu będzie wpływało na lot, czy strugi zaśmigłowe nie
będą chciały za bardzo podnieść tyłu Wicherka do góry (tymbardziej że na
stateczniku jest na dodatek nośny profil)
2) Co by było gdyby ustawić silnik na zero stopni (oczywiście zachowując
mały wykłon w prawo). Jak zachowywałby się Wicherek w locie.
pozdrawiam
Marek
Reply to
modelfun
Loading thread data ...
*Piękny model na ścine bez pokrywania czym kolwiek do latania juz nie za bardzo :)
Ciach
Normalnie czyli przy dodaniu "gazu' bedzie zadzierał ostro do góry potem prawdopodobnie tracił predkość (no chyba ze silnikowi nie braknie mocy) Przeciągał i zwalał na skrzydło pół biedy ja bedzie wysoko i nie załapiesz sie na korkociąg. Pozdrawiam Addriano
Reply to
Addriano
widzę że ten model wywołuje sporo kontrowersji.... Jedni mówią że jest cudowny, drudzy że nie nadaje się do latania...
pozdr Marek
Użytkownik "Addriano" snipped-for-privacy@konin.lm.pl> napisał w wiadomości news:ejhd9o$69r$ snipped-for-privacy@atlantis.news.tpi.pl...
Reply to
modelfun
Dla mnie nie wa¿ne czy siê nadaje czy nie. Wa¿ne ¿e mam z nim zwi±zane wspania³e wspomnienia z dzieciñstwa;-) I to g³ównie ten model wprowadzi³ mnie w œwiat modelarstwa RC. I za to nale¿y siê autorowi du¿y +. Ciekawostka- muj wicherek 50RC (aparatura pilot 4m) "poleg³" pilotowany przez kolegê który obecnie jest pilotem F16 ( Jeden z tych co szkolili siê w Arizonie) !!!
Szcz±tki modelu mam do dzisiaj- taki sentyment.
Pozdrawiam Pawel
modelfun snipped-for-privacy@op.pl napisa³(a): > widzê ¿e ten model wywo³uje sporo kontrowersji.... Jedni mówi* ¿e jest > cudowny, drudzy ¿e nie nadaje siê do latania... > > pozdr > Marek > > U¿ytkownik "Addriano" snipped-for-privacy@konin.lm.pl> napisa³ w wiadomo*ci > news:ejhd9o$69r$ snipped-for-privacy@atlantis.news.tpi.pl... >>> Witam >>> W³a*nie zabieram sie za budowê Wicherka 15 pod silnik OS 15LA. >> *Piêkny model na *cine bez pokrywania czym kolwiek do latania juz nie za > >> bardzo :) >> >> Ciach >> >>> 2) Co by by³o gdyby ustawiæ silnik na zero stopni (oczywi*cie zachowuj*c > >>> ma³y wyk³on w prawo). Jak zachowywa³by siê Wicherek w locie. >> Normalnie czyli przy dodaniu "gazu' bedzie zadziera³ ostro do góry potem > >> prawdopodobnie traci³ predko*æ (no chyba ze silnikowi nie braknie mocy) >> Przeci*ga³ i zwala³ na skrzyd³o pó³ biedy ja bedzie wysoko i nie > za³apiesz >> sie na korkoci*g. >> Pozdrawiam >> Addriano >>
Reply to
kefit
Użytkownik "modelfun" snipped-for-privacy@op.pl napisał w wiadomości news:ejhh2l$3o8$ snipped-for-privacy@news.onet.pl...
To tak jak z walcem, albo spycharka. Sa rozne fetysze...
Marcin
Reply to
goflying

Site Timeline

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.