Wicherek wiecznie żyw :D

Powitać Skoro wicherek wiecznie żyw. A plany zeskanowane do bit map nie zawsze dają się wydrukować idealnie w skali. Postanowiłem przerysować wicherka 10 do standartu AutoCad. Więc gdyby ktoś miał ochotę na takie plany to zapraszam na priv. waga 71kB ;) Pozdrawiam Addriano

Reply to
Addriano
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.