wodne czy olejne,w ktorych model wygląda lepiej??

wodne czy olejne farbami molować modele czołgów 1/35.areograf mam 2 systemowy
firmy paache.W ktorych model wygląda lepiej??
Reply to
Robert
Loading thread data ...
Użytkownik "Robert" snipped-for-privacy@op.pl napisał w wiadomości news: snipped-for-privacy@newsgate.onet.pl...
Organoleptycznie nie do odróżnienia, chyba że na świeżo nosem.
Reply to
Piotr Dmitruk

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.