Zdobienie modeli szkutniczych

Żaglowce XVIII i XIX wieku były kolorowo zdobione, np. LE SOLEIL ROYAL czy H.M.S.VICTORY. Jaka jest technika analogicznego zdobienia zakupionych modeli plastykowych? Czy zdobienia wchodzą w skład zestawu, czy trzeba je malować ręcznie pędzelkiem, czy jest jakaś inna technologia, np. kalkomania?

Z poważaniem MJ

Reply to
Tata
Loading thread data ...

Malowac, malowac.

Reply to
Jacek23

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.