Zmiana terminu zawodów F3M w Chrcynnie

W związku z prośbą kilku kolegów przesuwamy termin zawodów na dzień 30 września (sobota) i 1 października (niedziela). Nie kryjemy, że zależy nam na dużej frekfencji. Koledzy, którzy latają wiekszymi modelami prosimy o zgłaszanie się. Traktujcie start w takiej imprezie jako dobrą zabawę i nieprzejmować się tym, że jakieś figury są trudne lub mogą nie wyjść. Jest to doskonałe miejsce do wymiany doświadczeń i inspiracja do następnych zawodów. Myślimy o tym, aby w przyszłym roku zawody w klasie F3M odbyły się przynajmniej trzy , cztery razy. Będzie to Chrcynno, może Nowy Targ, Radom i może ktoś chciałby zorganizować z północnej Polski? Pozdrawiam Władek Jarochowski

Reply to
Wladek_J
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.