oppervlakte

Hallo,
Is het mogelijk om met bematen in een vlak de oppervlakte te berekenen en
gecentreerd weer tegeven?
Alvast bedankt,
Arthur
Reply to
Arthur van Gils
Loading thread data ...
Volgens mij niet, je kunt wel het oppervlak berekenen met "_area", die button zit op de standard toolbar.
"Arthur van Gils" schreef in bericht news:brssid$qvn$ snipped-for-privacy@reader08.wxs.nl...
Reply to
Mo

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.