oppervlakte

Hallo, Is het mogelijk om met bematen in een vlak de oppervlakte te berekenen en gecentreerd weer tegeven? Alvast bedankt,
Arthur
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Volgens mij niet, je kunt wel het oppervlak berekenen met "_area", die button zit op de standard toolbar.

Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

Polytechforum.com is a website by engineers for engineers. It is not affiliated with any of manufacturers or vendors discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.