Czy ktoś zna program HiCAD?

Mam pytanie. Czy ktoś słyszał, a może pracował z programem do projektowania
HiCAD next? Chętnie poznam opinie na ten temat.
Pozdrawiam
Marcin
Reply to
Marcin
Loading thread data ...

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.