estymator vs. obserwator

Czym to się różni? Czy ktoś mógłby to ująć w jakiś prosty sposób? Co do estymatora, to mogę chyba powiedzieć, że na podstawie sygnałów mierzalnych potrafii wyznaczyć sygnały niemierzalne, ale obserwator?

Reply to
Paweł Hańczur
Loading thread data ...

Użytkownik snipped-for-privacy@neostrada.pl napisał:

[ciach]

Wielkie dzięki za obszerne wyjaśnienie. Trochę mi się rozjaśniło;)

Reply to
Paweł Hańczur

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.